Prawo pacjenta do uzyskania informacji

Pacjentowi przysługuje prawo do uzyskiwania wielu informacji od podmiotów leczniczych oraz osób udzielających mu świadczeń zdrowotnych. Informacje te mogą mieć dwojaki charakter: niemedyczny lub medyczny. Prawo do informacji niemedycznych Kategoria … Czytaj dalej Prawo pacjenta do uzyskania informacji