Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta uregulowane jest w art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z treścią tego przepisu w razie zawinionego naruszenia praw … Czytaj dalej Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta