Dziedziczenie wkładów na rachunku bankowym

Co do zasady pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym spadkodawcy wchodzą w skład spadku na zasadach ogólnych prawa spadkowego. Należy wskazać, że spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego … Czytaj dalej Dziedziczenie wkładów na rachunku bankowym