Kontakty intymne z inną osobą przed zawarciem związku małżeńskiego – wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Podstawą do napisania przeze mnie tego wpisu stało się jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, które odnosi się do szeroko pojętej zdrady swojego partnera. Myślę, że poglądy zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu obecnie … Czytaj dalej Kontakty intymne z inną osobą przed zawarciem związku małżeńskiego – wina za rozkład pożycia małżeńskiego