Niegodność dziedziczenia – umyślne ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy

Dopuszczenie się przez spadkobiercę umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy stanowi jedną z podstaw do uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia wskazanych w art. 928 § 1 kodeksu cywilnego. Ocena zachowania spadkobiercy … Czytaj dalej Niegodność dziedziczenia – umyślne ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy