Zwrotne roszczenia alimentacyjne między rodzicami dziecka

Podstawę prawną do żądania przez jednego rodzica od drugiego z rodziców zwrotu środków przeznaczonych na utrzymanie lub wychowanie dziecka stanowi art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią § … Czytaj dalej Zwrotne roszczenia alimentacyjne między rodzicami dziecka