Skip to main content

Alimenty

Ustalanie alimentów

Alimenty najczęściej kojarzymy ze świadczeniem płaconym przez rodziców na rzecz dzieci. Tymczasem instytucja ta ma zdecydowanie szersze zastosowanie. Od jednego z byłych małżonków na na rzecz drugiego, od dzieci na rzecz rodziców, od dziadków na rzecz wnuków – oni również mogą być zobowiązani do płacenia alimentów. W jaki sposób je uzyskać? Jak później wyegzekwować je od zobowiązanego? Jak zmienić wysokość alimentów? To warto zostawić profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Jak ustala się alimenty?

Ustalenie alimentów możliwe jest w dwóch formach – w drodze umowy stron (czyli porozumienia między nimi), a także na drodze sądowej. Z reguły w tego typu sprawach poszczególni członkowie rodziny nie potrafią znaleźć kompromisu i sprawa trafia do sądu. Konieczne jest wniesienie powództwa. Sąd, rozpatrując daną sprawę, weźmie pod uwagę całokształt sprawy, skupiając się na usprawiedliwionych potrzebach uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwościach zobowiązanego.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!
Formularz kontaktowy

* - wymagana zgoda

Specjaliści w sprawach alimentacyjnych

Wszelkie sprawy rodzinne to bardzo delikatna materia. Mamy to na uwadze, świadcząc profesjonalną pomoc prawną. Możesz liczyć na naszą dyskrecję. Jesteśmy Kancelarią, której warto zaufać. Towarzyszymy naszemu Klientowi na każdym etapie „walki”o należne świadczenie:

  • doradzamy, które rozwiązania będą najkorzystniejsze dla naszego Klienta
  • opracowujemy wspólnie optymalną strategię dla sprawy naszego Klienta
  • weryfikujemy możliwość ugodowego zakończenia sporu o alimenty, dążąc do zawarcia porozumienia między stronami
  • sporządzamy wszelkie pisma procesowe: pozew o alimenty, odpowiedź na pozew o alimenty, inne konieczne pisma w toku procesu
  • reprezentujemy naszego Klienta na rozprawach sądowych
  • zapewniamy profesjonalną reprezentację, aż do prawomocnego zakończenia sprawy
  • w przypadku niepłacenia alimentów przez zobowiązanego, sporządzamy wniosek egzekucyjny do komornika
  • prowadzimy w imieniu Klienta postępowanie egzekucyjne
  • pomagamy uzyskać należne naszemu Klientowi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, jeżeli prowadzona egzekucja okaże się bezskuteczna
  • przygotowujemy zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa niealimentacji, gdy można uznać, że dłużnik wypełnia znamiona przestępstwa niealimentacji