Skip to main content

Prawo administracyjne

Zapewniamy obsługę prawną z prawa administracyjnego

Zapewniamy obsługę prawną klientom, prowadzącym swoje sprawy przed organami administracyjnymi w różnych kategorii spraw: od spraw związanych z nieruchomościami poprzez skarżenie uchwał jednostek samorządu terytorialnego po sprawy podatkowe.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych (włącznie z postępowaniami przed NSA).

Świadcząc pomoc prawną najwyższej jakości, z zakresu prawa administracyjnego korzystamy z usług specjalistów z innych dziedzin wiedzy, tj. doradca podatkowy, geodeta, rzeczoznawca majątkowy.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!
Formularz kontaktowy

* - wymagana zgoda

Pomoc z prawa administracyjnego:

  • Sprawy budowlane
  • Sprawy dotyczące zagospodarowania przestrzennego i stanu prawnego nieruchomości
  • Sprawy podatkowe
  • Skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego
  • Egzekucja administracyjna
  • Sprawy związane z ruchem drogowym
  • Koncesje i zezwolenia na wykonywanie działalności reglamentowanej
  • Sprawy dotyczące pomocy społecznej
  • Subwencje unijne i fundusze strukturalne
  • Polubowne rozwiązywanie sporów – mediacja administracyjna