Sprawy karne - przestępstwa i wykroczenia

Pomoc prawna

Nasza kancelaria oferuje osobom podejrzanym / oskarżonym pomoc prawną w toczących się przeciwko nim postępowaniach karnych. Broniąc naszych klientów staramy się uzyskać dla Nich jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie w danej sprawie – w zależności od zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Jednak nasza kancelaria świadczy pomoc prawną nie tylko osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie danego czynu zabronionego, lecz reprezentuje również osoby pokrzywdzone działaniem sprawcy. W tym przypadku naszym celem oprócz skazania sprawcy czynu jest również zadbanie o zadośćuczynienie finansowe za doznane przez pokrzywdzonego szkody i krzywdy.

W sprawach karnych nasza kancelaria w razie potrzeby korzysta z pomocy specjalistów w dziedzinie związanej z zarzucanym przestępstwem np. techniki ruchu drogowego przy przestępstwach / wykroczeniach drogowych.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!

Czym się zajmujemy?

  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
  • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu ( kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia)
  • Przestępstwa gospodarcze i korupcyjne
  • Przestępstwa oszustwa
  • Przestępstwa działania na szkodę wierzyciela
  • Przestępstwa przeciwko zdrowiu ( bójka, pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu)
  • Przestępstwa znęcania się i niealimentacji
  • Przestępstwa narkotykowe
  • Przestępstwa i wykroczenia określone w kodeksie karnym skarbowym
prawo cywilne wyszków
prawo rodzinne Wyszków
prawo spadkowe Wyszków
prawo pracy wyszków
prawo administracyjne Wyszków
prawo karne wyszków
doradztwo firm i organizacji
negocjacje i mediacje wyszków