Skip to main content

Sprawy karne - przestępstwa i wykroczenia

Pomoc prawna

Osobom podejrzanym/oskarżonym nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w toczących się przeciwko nim postępowaniach karnych. Broniąc naszych klientów, staramy się uzyskać dla Nich jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie w danej sprawie – odpowiednio od zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Świadczymy pomoc prawną nie tylko osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie danego czynu zabronionego, lecz reprezentujemy również osoby pokrzywdzone działaniem sprawcy. W tym przypadku naszym celem, oprócz skazania sprawcy czynu, jest zadbanie o zadośćuczynienie finansowe za doznane przez pokrzywdzonego szkody i krzywdy.

W sprawach karnych nasza kancelaria w razie potrzeby korzysta z pomocy specjalistów w dziedzinie związanej z zarzucanym przestępstwem, np. techniki ruchu drogowego przy przestępstwach/wykroczeniach drogowych.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!
Formularz kontaktowy

* - wymagana zgoda

Czym się zajmujemy w obrębie prawa karnego?

  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
  • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia)
  • Przestępstwa gospodarcze i korupcyjne
  • Przestępstwa oszustwa
  • Przestępstwa działania na szkodę wierzyciela
  • Przestępstwa przeciwko zdrowiu (bójka, pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu)
  • Przestępstwa znęcania się i niealimentacji
  • Przestępstwa narkotykowe
  • Przestępstwa i wykroczenia określone w kodeksie karnym skarbowym