Skip to main content

Doradztwo prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzimy sprawy z prawa pracy

Prowadzimy wszelkie sprawy przed organami emerytalno-rentowymi, tj. ZUS, KRUS, dążąc do uzyskania przez klienta danego świadczenia (emerytury, renty, zasiłku, odszkodowania za wypadek przy pracy). Gdy zachodzi taka potrzeba, wnosimy odwołania od decyzji organów emerytalno-rentowych i reprezentujemy klientów przed sądem.

Reprezentujemy klientów w sporach pracowniczych, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Przede wszystkim spory te dotyczą roszczeń, związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem istnienia stosunku pracy.

Jeżeli jest to możliwe, za zgodą klienta proponujemy (z uwagi na szybsze zakończenie sporu) przeprowadzenie negocjacji lub mediacji z drugą stroną sporu (pracownikiem/pracodawcą).

Przy świadczeniu pomocy prawnej w obrębie prawa pracy w razie potrzeby korzystamy z pomocy innych specjalistów z zakresu innych dziedzin wiedzy tj. księgowość (kadry i płace), bhp, medycyny.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!
Formularz kontaktowy

* - wymagana zgoda

Czym się zajmujemy w zakresie prawa pracy?

 • Roszczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę (wydanie świadectwa pracy, odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy, przywrócenie do pracy)
 • Zaległe wynagrodzenie (w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe)
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Odszkodowanie za dyskryminację i mobbing
 • Polubowne rozwiązywanie sporów pracowniczych (mediacje)
 • Ustalenie prawa do emerytury i renty (ZUS/KRUS)
 • Ustalenie wysokości emerytury i renty (ZUS/KRUS)
 • Ustalenie istnienia ubezpieczenia społecznego
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • Orzeczenia o niepełnosprawności
 • Świadczenia rehabilitacyjne
 • Zasiłek chorobowy