Odszkodowanie

Pomagamy uzyskać odszkodowania

Jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie szukają prawnika, jest problem z uzyskaniem odszkodowania. Podstawą dochodzenia odszkodowania może być wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, wypadek przy pracy w rolnictwie lub błąd medyczny. Powszechną praktyką jest bowiem zaniżanie należnych poszkodowanym świadczeń przez ubezpieczycieli. Jak otrzymać odszkodowanie w pełnej wysokości ? Skierować się po pomoc do profesjonalisty w zakresie dochodzenia odszkodowań, takiego jak nasza Kancelaria.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Dochodzić należnego odszkodowania może każda osoba, która doznała szkody majątkowej lub osobowej. Poszkodowanym można zostać w wypadku komunikacyjnym, w wypadku przy pracy, w wypadku przy pracy w rolnictwie, na skutek pożaru, w wyniku kradzieży, na skutek zalania przez sąsiada, w wyniku błędu medycznego lekarza. To tylko niektóre z możliwych zdarzeń, które mogą spowodować konieczność wypłaty odszkodowania przez sprawcę szkody.

Możesz zyskać znacznie więcej…

Wiele osób, próbując samodzielnej walki z ubezpieczycielem, zapomina, że z tytułu wypadku mogą domagać się znacznie więcej, niż tylko klasycznie rozumianego odszkodowania. Pomagamy naszym klientom uzyskać również takie świadczenia, jak: odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów, zwrot kosztów opieki, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, renta oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!

Jak pomagamy przy odszkodowaniach?

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy zarówno na etapie przedsądowym:

  • skompletowanie dokumentów dla ubezpieczyciela
  • zgłoszenie szkody
  • prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem
  • weryfikacja poprawności opinii rzeczoznawcy
  • odwołania od decyzji ubezpieczyciela, wezwania do zapłaty

oraz sądowym:

  • złożenie pozwu
  • przygotowywanie pism w toku procesu
  • reprezentacja na rozprawach sądowych
  • prowadzenie postępowania sądowego do prawomocnego zakończenia sprawy
  • w razie potrzeby sporządzenie apelacji od wyroku

Oferujemy naszym Klientom pomoc od momentu wypadku do wypłacenia należnego odszkodowania. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, pełen profesjonalizm i szybkie działanie.

prawo cywilne wyszków
prawo rodzinne Wyszków
prawo spadkowe Wyszków
prawo pracy wyszków
prawo administracyjne Wyszków
prawo karne wyszków
doradztwo firm i organizacji
negocjacje i mediacje wyszków