Skip to main content

Prawo rodzinne

Usługi z zakresu prawa rodzinnego

Świadczymy usługi prawne w sprawach, dotyczących relacji między małżonkami oraz relacji między rodzicami a dziećmi. Sprawy te dotyczą zarówno relacji majątkowych (alimenty), jak i osobistych pomiędzy w/w osobami (rozwód).

Gdy jest to możliwe i korzystne dla klienta, staramy się pomóc stronom dojść do porozumienia na drodze pozasądowej (mediacje rodzinne).

Świadcząc pomoc na rzecz klientów nie poprzestajemy na aspekcie prawnym ich problemu – korzystamy z pomocy innych specjalistów, posiadających wiedzę w dziedzinach pozaprawnych tj. psycholog, rzeczoznawca majątkowy, doradca  podatkowy.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!
Formularz kontaktowy

* - wymagana zgoda

Pomoc z prawa rodzinnego to:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem
 • Uregulowanie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, odzyskanie władzy rodzicielskiej)
 • Ustalenie alimentów (na dziecko, na byłego małżonka)
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków
 • Ubezwłasnowolnienie (częściowe i całkowite)
 • Zezwolenie sądu na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka
 • Sprawy w postępowaniu dla nieletnich
 • Polubowne rozwiązywanie sporów rodzinnych (mediacje)