Skip to main content

Prawo cywilne - postępowania pozasądowe i sądowe

Zapewniamy pomoc prawną

Zapewniamy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń, mających podstawę prawną w zawartej przez strony umowie, jak i mających podstawę w tzw. czynie niedozwolonym (np. odszkodowanie za wypadek komunikacyjny).

Nie ograniczamy swoich działań jedynie do prowadzenia postępowania sądowego. Niejednokrotnie, gdy jest to korzystne dla klienta, dążymy do pozasądowego rozwiązania sprawy (windykacja pozasądowa, negocjacje, mediacje).

Pomagamy naszym klientom (wierzycielom) w prowadzeniu skutecznej windykacji oraz egzekucji z majątku dłużnika.

Z kolei klientom (dłużnikom) staramy się zapewnić optymalną obronę przed prowadzoną egzekucją oraz pomagamy w wyjściu z długów (negocjacje, mediacje).

Świadcząc pomoc na rzecz klientów, nie poprzestajemy na aspekcie prawnym ich problemu – korzystamy z pomocy innych specjalistów, posiadających wiedzę w dziedzinach pozaprawnych, tj. rzeczoznawca majątkowy, doradca podatkowy, geodeta, księgowy.

Zachęcamy do kontaktu

- obiecujemy sprostać Twoim oczekiwaniom
i przejść przez prawne kruczki w sposób
jak najbardziej zrozumiały dla Ciebie!
Formularz kontaktowy

* - wymagana zgoda

Czym się zajmujemy w zakresie prawa cywilnego?

 • Roszczenia wynikające z umów, tj. umowa sprzedaży, umowa o usługi (umowa o dzieło, umowa zlecenie), umowa budowlana, umowa kredytu, umowa pożyczki, umowa ubezpieczenia, umowa bankowa, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa przewozu, umowa spedycji
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia za czyny niedozwolone, tj. wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, przestępstwo powodujące szkodę na osobie lub mieniu
 • Pozasądowa i sądowa windykacja długów
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
 • Obrona dłużnika przed windykacją i egzekucją (negocjacje i zawarcie ugody z wierzycielem, mediacja, obrona w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym)
 • Polubowne rozwiązywanie sporów (mediacje, negocjacje)
 • Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (np. zasiedzenie, ustanowienie służebności, wydanie nieruchomości, odwołanie darowizny, zniesienie współwłasności)
 • Roszczenia związane z korzystaniem z nieruchomości (bezumowne korzystanie z rzeczy)
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Bezpodstawne wzbogacenie