Skip to main content

Zawartość alkoholu we krwi decyduje o tym, czy kierowca prowadzący pojazd mechaniczny popełnia wykroczenie czy przestępstwo.

Jeżeli stężenie alkoholu we krwi podczas badania wyniesie od 0,2%0 do 0,5%0 kierowca popełnia wykroczenie opisane w art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z treścią tego przepisu prowadzenie pojazdu mechanicznego „w stanie po użyciu alkoholu” zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni) lub grzywny (od 50 zł do 5 000 zł).

W przypadku gdy stężenie alkoholu we krwi podczas badania przekroczy 0,5%0 kierowca popełnia już nie wykroczenie lecz przestępstwo. Zgodnie z treścią art. 178a § 1 kodeksu karnego kto, znajdując się „w stanie nietrzeźwości”, prowadzi pojazd mechaniczny podlega grzywnie od 100 zł (10 stawek dziennych po 10 zł) do 1 080 000 zł (540 stawek dziennych po 2 000 zł), karze ograniczenia wolności od miesiąca do 2 lat albo karze pozbawienia wolności od miesiąca do lat 2.

Co grozi za jazdę pod wpływem?

Oprócz kary głównej wobec kierowcy prowadzącego pojazd „pod wpływem” zostanie zastosowany również zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń zakaz może zostać orzeczony przez sąd na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Z kolei w przypadku popełnienia przestępstwa zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony na okres od 3 do 15 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określa ponadto rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu „w stanie nietrzeźwości” wiąże się dodatkowo z koniecznością zapłaty świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 000 zł do 60 000 zł.

Jaką karę zwykle orzekają polskie sądy?

Z danych statystycznych wynika, że w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego polskie sądy orzekały przede wszystkim dwa rodzaje kar tj. karę grzywny (44,6%) oraz karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania (44,6 %).

Jednak w właściwym dla Wyszkowa okręgu ostrołęckim sądy w 77,8 % przypadków orzekały karę grzywny. Ograniczenie wolności sądy okręgu ostrołęckiego orzekały w 13,5 % skazań. Pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary sądy okręgu ostrołęckiego orzekały 8,6 % przypadków. Kara bezwzględnego pozbawienia wolności spotkała jedynie 0,2 % kierowców sądzonych przez sądy okręgu ostrołęckiego. Wobec tego można uznać, że kary orzekane przez sądy okręgu ostrołęckiego są relatywnie niskie w stosunku do średniej ogólnopolskiej.

(źródło: Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski „Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych”, Prawo w działaniu sprawy karne 19/2014).

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora.