Skip to main content

W ostatnim czasie branża fotowoltaiczna rozwija się coraz prężniej. Firmy fotowoltaiczne poszukują terenów, które mogą wydzierżawić pod elektrownię fotowoltaiczną. Grunty te coraz chętniej wydzierżawiają rolnicy – często są to słabej klasy gleby uprawne.

Dzisiaj postaram się zwrócić uwagę na kilka wybranych elementów umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę, na które warto baczyć przed podpisaniem umowy.

Moc instalacji fotowoltaicznej

Jedną z podstawowych informacji o funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej jest jej moc, określona w jednostce kWp. Przez zapis kWp należy rozumieć wyrażoną w kilowatach szczytową moc instalacji w tzw. Standardowych Warunkach Pracy.

Umowa o dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę

Ponadto warto prześledzić postanowienia umowy, regulujące prawa i obowiązki obu stron umowy oraz zapisy mówiące o sytuacjach, w których następuję rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy.

Wysokość, sposób i termin płatności czynszu przy dzierżawie gruntu pod fotowoltaikę

Kolejną bardzo ważną kwestią jest sposób obliczenia czynszu oraz termin płatności czynszu. Co do zasady umowa dzierżawy podzielona jest na trzy okresy. Pierwszy obejmuje okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną do dnia rozpoczęcia budowy elektrowni fotowoltaicznej. Drugi okres rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia budowy a kończy się w momencie uruchomienia instalacji. Trzeci okres to czas właściwego (efektywnego) korzystania z instalacji. Wysokość czynszu w tych okresach jest zazwyczaj zróżnicowana i osiąga pełną wysokość dopiero w ostatnim okresie.

W praktyce istotnym postanowieniem umownym dla wydzierżawiającego grunty może być przyznanie dzierżawcy prawa do samodzielnego decydowania o określeniu przedmiotu (obszaru gruntu) dzierżawy, na którym wybudowana będzie elektrownia fotowoltaiczna. Gdy w umowie dzierżawy znajduje się taki zapis to wpływa on bezpośrednio na wysokość czynszu dzierżawnego, którego wysokość zależna jest przecież od obszaru dzierżawy. Należy zwrócić uwagę również na to, że po takim „doprecyzowaniu” obszaru dzierżawy mogą powstać tzw. „paski gruntu” de facto wyłączone z użytku.

Powyżej opisane kwestie to tylko niewielka cześć postanowień umownych dzierżawy gruntu pod elektrownię fotowoltaiczną, na które zwracamy uwagę klientom, zgłaszającym się do naszej kancelarii w celu przeanalizowania takiej lub podobnej umowy. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości, przez podpisaniem umowy warto skonsultować jej treść z prawnikiem specjalizującym się w danej materii i sięgnąć np. po porady prawne online.

Pozdrawiam

radca prawny

Michał Gruchacz