Skip to main content

Wyobraź sobie, że wracając z pracy samochodem miałeś kolizję drogową. Sprawca nie zachował należytej ostrożności, nie wyhamował i wjechał w tył Twojego auta, dokonując sporych uszkodzeń. Zgłosiłeś sprawę do likwidacji szkody z OC sprawcy jednak pomimo jednoznaczności faktu sprawstwa kolizji zakład ubezpieczeń zwlekał z wypłatą należnego odszkodowania. Wobec tego , że potrzebowałeś samochodu, a nie miałeś pieniędzy na naprawę sprzedałeś auto bez przeprowadzenia naprawy.

Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela zakończyło się decyzją odmowną wypłaty odszkodowania z powodu nie wykazania wartości szkody. Argumentem przemawiającym za decyzją odmowną był fakt sprzedaży nienaprawionego auta.

Gdybyś naprawdę znalazł się w takiej sytuacji nie powinieneś rezygnować z dochodzenia odszkodowania. Należy wskazać, że zgodnie z ostatnim najświeższym orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn. akt II CSK 100/18 sprzedaż pojazdu nie może być powodem odmowy wypłacenia odszkodowania. Zakład ubezpieczeń powinien bowiem zwrócić koszty celowej i uzasadnionej naprawy auta. Należy podkreślić, że nie ogranicza to w żaden sposób działań ubezpieczyciela zmierzających do weryfikacji kosztów naprawy.

Nie ulega wątpliwości, że sprzedaż uszkodzonego auta może generować dla ubezpieczyciela dodatkowe trudności w weryfikacji wysokości realnych kosztów naprawy auta. Jednak trudności te nie mogą blokować poszkodowanemu możliwości dysponowania swoją własnością. Zakład ubezpieczeń mając możliwość dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu ma możliwość oceny sytuacji, a co za tym idzie wyceny szkody.

Sprzedaż uszkodzonego auta nie może być powodem odmowy odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na sprzedaż uszkodzonego auta jest przykładem sytuacji, w której ubezpieczyciel bezpodstawnie uchyla się od wypłaty należnego poszkodowanemu odszkodowania. Jednak należy pamiętać, że w przypadkach bezpodstawnej odmowy wypłaty odszkodowania możemy zawsze skorzystać z postępowania odwoławczego w ramach procedury likwidacyjnej prowadzonej przez ubezpieczyciela. Następnie po wyczerpaniu drogi postępowania likwidacyjnego możemy również skierować sprawę do procedury polubownej (postępowanie reklamacyjne) prowadzonej przed Rzecznikiem Finansowym. Gdy nie chcemy skorzystać z w/w środków lub po ich niepowodzeniu możemy zawsze skorzystać z drogi sądowej – składając pozew o zapłatę odszkodowania.

Niestety w wielu sprawach ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie dopiero po przegranej sprawie w sądzie. Wobec tego dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela wymaga niekiedy od poszkodowanego dużej determinacji w działaniu.

*Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora.

Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

Michał Gruchacz

radca prawny