Skip to main content

Wyobraź sobie sytuację, w której Krzysztof ze względu na głęboki konflikt ze swoją matką Haliną nie poinformował jej o narodzinach swojej córki Zosi. Z uwagi na nieustający konflikt między Krzysztofem, a jego matką Haliną Zosia nigdy nie poznała swojej babci.

Przed śmiercią Halina sporządziła testament, w którym wydziedziczyła swojego syna Krzysztofa. Cały majątek po zmarłej Halinie otrzymało pozostałe rodzeństwo Krzysztofa. W tej sytuacji Zosia wytoczyła przeciwko rodzeństwu ojca powództwo o zapłatę zachowku po zmarłej babci.

Sąd rozpoznając sprawę uznał, że w takiej specyficznej sytuacji uwzględnienie w całości żądań Zosi naruszyłoby normy moralne określające reguły postępowania między członkami rodziny oraz zasady etycznego i uczciwego postępowania. W konsekwencji obniżył wysokość należnego Zosi zachowku o 33 %.

Przydatne orzeczenie: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9.03.2015r., I ACa 1310/14

Oferujemy rzetelną pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego.

A czy Twoim zdaniem takie rozstrzygnięcie jest słuszne ? Swoją opinię możesz zostawić w komentarzu pod wpisem 😉

 

Na dziś to tyle 🙂

Pozdrawiam Cię serdecznie

Michał Gruchacz

 

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora