Skip to main content

Dzisiaj powiem kilka słów o sytuacji, w której po zdradzie małżeńskiej pożycie było dalej kontynuowane przez małżonków. W szczególności gdy pożycie to było nadal kontynuowane przez dłuższy czas.

W takiej sytuacji brak jest podstaw do uznania takiej zdrady za przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Taka nauka płynie z treści orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1960 r., IV CR 190/60.

W treści w/w orzeczenia przeczytamy, że: „Brak podstaw do obciążenia małżonka współwiną rozkładu na tej podstawie, że dopuścił się niewierności małżeńskiej przed kilkunastu laty, jeżeli współmałżonek przez kilkanaście lat kontynuował pożycie, wiedząc od początku o zdradzie.”

Ponadto Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „wieloletnie pożycie stron, niezakłócone wspomnieniem o uchybieniu jednego z małżonków w zakresie wierności małżeńskiej, pozwalałoby drugiemu małżonkowi zachować oparty na zdradzie zarzut na wypadek późniejszego wywołania rozkładu pożycia z własnej winy, co godziło by w podstawowe zasady współżycia społecznego”.

Kiedy zdrada nie może być uznana za przyczynę rozpadu małżeństwa?

Oznacza to, że jeżeli jeden z małżonków dopuścił się zdrady małżeńskiej, o czym drugi współmałżonek się dowiedział, a mimo to strony kontynuowały zgodne pożycie przez dłuższy czas, to nie można przyjąć, że powstały kilka lat po zdradzie rozkład pożycia małżeńskiego był wynikiem właśnie owej zdrady.

Żądanie rozwodu z powodu zdrady, która miała miejsce wiele lat wcześniej nie będzie w takiej sytuacji uzasadnione, gdyż brak będzie związku przyczynowego między samą zdradą, a rozkładem pożycia małżeńskiego stron. Mówiąc potocznie można stwierdzić, że dawna i ujawniona zdrada nie może stanowić swoistego „haka” na małżonka, który dopuścił się kiedyś zdrady.

Czekam na Wasze komentarze (opinie) odnośnie zasadności takiego poglądu ? Jestem ciekawy czy stanowisko to wzbudza jakieś kontrowersje ?

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do kontaktu.

Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi wpisami dotyczącymi oceny zdrady w kontekście winy za rozkład pożycia małżeńskiego w sytuacji:

Pozdrawiam 🙂

Michał Gruchacz

 

* Tekst nie stanowi porady ani opinii prawnej jest wyłącznie poglądem autora